MENU

Moving and Cut-อย่าเลย...อย่า(ไว้ใจ) 「เนื้อเพลง」

บอกเธอเอาไว้ก่อน
ว่าตัวฉันนั้นเป็นคนอ่อนไหว
แต่ใจ มันเหมือนว่าชินและชาTOP 1 ประเทศไทย


Moving and Cut-อย่าเลย...อย่า(ไว้ใจ) 「เนื้อเพลง」

บอกเธอเอาไว้ก่อน
ว่าตัวฉันนั้นเป็นคนอ่อนไหว
แต่ใจ มันเหมือนว่าชินและชา

บอกเธอเอาไว้บ้าง
หากวันไหนฉันเองดูเปลี่ยนไป
อย่าไว้ใจฉันเหมือนวันผ่านมา

เพราะว่าฉันรู้ว่าเธอควร
พบใครที่ดีกว่า
ส่วนตัวฉันแค่ผ่านมา
จากวันนั้นไม่เหมือนเดิม


อย่าเลยอย่าไว้ใจ ฉันเลย
เพราะฉันไม่เหมือนที่เคยผ่านมา
ยิ่งนานสักเท่าไหร่ ฉันเองยิ่งรู้ว่า
คิดถึงเธอมากกว่่าเดิม

ไม่อยากให้ความไว้ใจ ทำร้ายเธอ
แต่ทุกครั้งที่เธอสบตา
มันทำฉันรู้สึกลึกเกินไปกว่า
สิ่งที่เธอต้องการ
ให้ฉันเป็น

เธอยังเป็นเหมือนก่อน
แต่ตอนนี้ฉันรักเธอ
หมดใจ เก็บไว้ไม่ไหว


เหมือนวันผ่านมา