MENU

ฝ่าไปด้วยใจเพชร - จ่อย ป๊อปปี้ นัท ซัน ฟอร์ม และศิลปินไมค์ทองคำ 「Lyrics」

「เนื้อเพลง」
ฝ่าไปด้วยใจเพชร - จ่อย ป๊อปปี้ นัท ซัน ฟอร์ม และศิลปินไมค์ทองคำTOP 1 U.S.A.


ฝ่าไปด้วยใจเพชร - จ่อย ป๊อปปี้ นัท ซัน ฟอร์ม และศิลปินไมค์ทองคำ 「Lyrics」

「เนื้อเพลง」
ฝ่าไปด้วยใจเพชร - จ่อย ป๊อปปี้ นัท ซัน ฟอร์ม และศิลปินไมค์ทองคำ

แหงนมองไปบนฟ้า เห็นเป็นหมอกขาว
ไม่รู้ว่าหมอกอะไรทั้งที่ไม่ใช่หน้าหนาว
เหมือนกับเธอและฉัน
ความรักที่ผ่านมานั้น
ไม่รู้ทำไมเจ็บช้ำทั้งที่เราบอกรักกัน
แหงนมองไปบนฟ้า
เห็นเป็นหมอกขาว
ไม่รู้ว่าหมอกอะไรทั้งที่ไม่ใช่หน้าหนาว
เหมือนกับเธอและฉัน


ความรักที่ผ่านมานั้น


ไม่รู้ทำไมเจ็บช้ำทั้งที่เราบอกรักกัน
แก้วที่มันแตกยากจะต่อให้เหมือนเก่า
รักที่ปวดร้าวส่งกระทบถึงใจเรา
หันไปทางไหนก็เจอแต่เรื่องเก่าเก่า
ขนาดนั่งดู Netflix ก็เปิดเจอแต่หนังเศร้า
รักเรามันจืดเริ่มไม่หวานเหมือนวันเก่า
ใจมันแตกร้าวเพราะการกระทำของสองเรา
ช่อดอกไม้กลายเป็นมีดเล่มยาว
ทั้งทิ่มแทงทั้งกรีดใจทั้งสองเรา
แหงนมองไปบนฟ้า
เห็นเป็นหมอกขาว
ไม่รู้ว่าหมอกอะไรทั้งที่ไม่ใช่หน้าหนาว
เหมือนกับเธอและฉัน


ความรักที่ผ่านมานั้น


ไม่รู้ทำไมเจ็บช้ำทั้งที่เราบอกรักกัน
แหงนมองไปบนฟ้า
เห็นเป็นหมอกขาว…ฝ่าไปด้วยใจเพชร - จ่อย ป๊อปปี้ นัท ซัน ฟอร์ม และศิลปินไมค์ทองคำ, ฝ่าไปด้วยใจเพชร - จ่อย ป๊อปปี้ นัท ซัน ฟอร์ม และศิลปินไมค์ทองคำ
ฝ่าไปด้วยใจเพชร - จ่อย ป๊อปปี้ นัท ซัน ฟอร์ม และศิลปินไมค์ทองคำ, ฝ่าไปด้วยใจเพชร - จ่อย ป๊อปปี้ นัท ซัน ฟอร์ม และศิลปินไมค์ทองคำ
ฝ่าไปด้วยใจเพชร - จ่อย ป๊อปปี้ นัท ซัน ฟอร์ม และศิลปินไมค์ทองคำ, ฝ่าไปด้วยใจเพชร - จ่อย ป๊อปปี้ นัท ซัน ฟอร์ม และศิลปินไมค์ทองคำ
ฝ่าไปด้วยใจเพชร - จ่อย ป๊อปปี้ นัท ซัน ฟอร์ม และศิลปินไมค์ทองคำ, ฝ่าไปด้วยใจเพชร - จ่อย ป๊อปปี้ นัท ซัน ฟอร์ม และศิลปินไมค์ทองคำ

ฝ่าไปด้วยใจเพชร - จ่อย ป๊อปปี้ นัท ซัน ฟอร์ม และศิลปินไมค์ทองคำ, ฝ่าไปด้วยใจเพชร - จ่อย ป๊อปปี้ นัท ซัน ฟอร์ม และศิลปินไมค์ทองคำ
ฝ่าไปด้วยใจเพชร - จ่อย ป๊อปปี้ นัท ซัน ฟอร์ม และศิลปินไมค์ทองคำ, ฝ่าไปด้วยใจเพชร - จ่อย ป๊อปปี้ นัท ซัน ฟอร์ม และศิลปินไมค์ทองคำ
ฝ่าไปด้วยใจเพชร - จ่อย ป๊อปปี้ นัท ซัน ฟอร์ม และศิลปินไมค์ทองคำ, ฝ่าไปด้วยใจเพชร - จ่อย ป๊อปปี้ นัท ซัน ฟอร์ม และศิลปินไมค์ทองคำ
ฝ่าไปด้วยใจเพชร - จ่อย ป๊อปปี้ นัท ซัน ฟอร์ม และศิลปินไมค์ทองคำ, ฝ่าไปด้วยใจเพชร - จ่อย ป๊อปปี้ นัท ซัน ฟอร์ม และศิลปินไมค์ทองคำ